Zasady

WARUNKI UŻYTKOWANIA AUKCIONE.COM


Reklamy na aukcione.com (dalej - Aukcione) mogą być umieszczane zarówno przez osoby fizyczne, jak i firmy.


Zamieszczając ogłoszenie lub aukcję niejawną w Aukcione, osoba prywatna lub osoba prawna (dalej - Użytkownik) potwierdza, że ​​zgadza się z warunkami użytkowania, a także faktem, że podane dane osobowe i dane kontaktowe są przechowywane w Aukcione zgodnie z normami prawa.Aukcione używa plików cookie, które znajdują się na komputerze użytkownika. Aukcione wyświetla reklamy stron trzecich, systemy statystyk, które również generują pliki cookie. W dowolnym momencie Użytkownik może automatycznie usunąć pliki cookie w swojej przeglądarce.


Rejestracja

Ogłoszenia lub aukcje sklasyfikowane w Aukcione można umieszczać dopiero po rejestracji, przy użyciu dostępnych narzędzi lub w drodze autoryzacji za pośrednictwem sieci społecznościowych. Rejestracja jest dostępna bezpłatnie.


 Ogłoszenie niejawne

Zabronione wstawianie:

- Ogłoszenia niejawne, które są sprzeczne z ustawodawstwem Republiki Łotewskiej, dotyczące handlu narkotykami, bronią i dokumentami, reklamy o charakterze religijnym i politycznym, dyskryminujące reklamy osoby fizycznej i prawnej;

- Ogłoszenia drobne o charakterze erotycznym lub pornograficznym, a także reklamy towarzyskie, internetowe usługi wideo, pokazy w klubach nocnych;

- Ogłoszenia niejawne, szkodliwe dla zdrowia, nie certyfikowane zgodnie z przepisami UE;

- Ogłoszenia niejawne, wzywające do powstania, działań ekstremistycznych, pikiet i innych równoważnych działań;

- Fałszywe ogłoszenia;

- Ogłoszenia drobne w niepasujących kategoriach;

- Ogłoszenia niejawne zawierające odniesienia do innych usług reklamowych;


- Ogłoszenia, które powtarzają się z tym samym tekstem lub zawierają identyczne oznaczenia i są umieszczone w jednym profilu użytkownika. Po wstawieniu wielu reklam tekst każdej reklamy musi być unikalny. Jeśli użytkownik ma więcej niż jeden element, należy go podać.Ogłoszenia i aukcje, które zostaną umieszczone w Aukcione, ale nie zostaną dopuszczone do publikacji, zostaną usunięte bez uprzedniego powiadomienia. Pieniądze za opublikowanie takich ogłoszeń lub aukcji niejawnych, po ich usunięciu, nie podlegają zwrotowi autorowi reklamy. Jeśli naruszenia zostaną powtórzone, Aukcione ma prawo zamknąć profil użytkownika.


Ceny ogłoszeń niejawnych i aukcji

1. Użytkownik ma prawo do umieszczania 1 reklamy lub aukcji miesięcznie za darmo.

Za każdą kolejną reklamę lub aukcję użytkownik musi uiścić opłatę za publikację lub wykupić subskrypcję. Opłata za reklamę wynosi 1.00 EUR z VAT. Wyjątki:

1.1 Umieszczanie bezpłatnych ogłoszeń i aukcji w kategoriach Znalezione / Utracone, Weterynaryjne;

1.2 W przypadku usług finansowych opłata za wprowadzenie wynosi 5,00 EUR.

2. Użytkownik może zakupić miesięczny abonament na publikację ogłoszeń i aukcji, ważny przez 1 miesiąc od daty zakupu subskrypcji:

Nieograniczona liczba ogłoszeń i aukcji niejawnych - 50.00 EUR z VAT;

Publikacja 35 ogłoszeń lub aukcji niejawnych - 25.00 EUR z VAT.


Nie można kupować subskrypcji, aby umieszczać reklamy w następujących kategoriach:

Transport: naprawa, usługi samochodowe i usługi techniczne; Transport towarowy i pasażerski; Wynajem transportu; Wymiana samochodów osobowych;

Nieruchomości: usługi pośredników; Zarządzanie gospodarstwem; Miejsca piknikowe i rekreacyjne;

Domowe rzeczy: zdrowie, uroda;

Styl: krawcowa, usługi atelier;

Dla dzieci: Zajęcia dla dzieci; Grupy hobby, przedszkola;

Zwierzęta: inne;

Praca: Oferty pracy (wymagana liczba pracowników); Kursy, edukacja; Kontakty biznesowe; Usługi finansowe; Usługi internetowe; Tłumaczenia; Czynności prawne; Poszukiwanie pracy;

Produkcja: maszyny, produkcja, zamówienia; Budowa, naprawa; Rolnictwo; Praca na farmie; Transport i załadunek; Drewno, brykiety, granulki; Inny;

Rozrywka, sport: bilety, koncerty; Randki; Studia nagrań; Usługi muzyków, usługi fotografów; Szkolenie muzyczne; Turystyka; Inny.


Użytkownik płaci za umieszczenie podczas publikowania ogłoszenia lub aukcji niejawnej lub w profilu użytkownika w sekcji Płatności.


Reklamacje

Reklamacje dotyczące jakości usług mogą być składane przez użytkownika drogą elektroniczną, wysyłając je na adres e-mail: [email protected]


Wszystkie reklamacje są rozpatrywane i udzielane na nie odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail, z którego otrzymano skargę.


Reklamacje przyjmowane są w języku łotewskim lub angielskim. Jeśli użytkownik przygotował go w innym języku, Witryna zastrzega sobie prawo do nie odpowiadania na reklamacje.


 
Dostawa i zwrot pieniędzy

Sprzedawca wskazuje w reklamie sposób otrzymania towaru.


Kupujący i sprzedawca uzgadniają osobno wymianę towarów i zwrot towarów. Strona nie ponosi odpowiedzialności za uzgodnienia dotyczące wymiany i zwrotu towarów uzgodnione między kupującym a sprzedającym.Inne zasady

Warunki korzystania z witryny mogą ulec zmianie, uzupełnieniu, modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany wchodzą w życie od momentu opublikowania na stronie.


Jeśli Witryna jest czasowo niedostępna, terminy dla ogłoszeń i aukcji niejawnych są przedłużane zgodnie z okresem, w którym ogłoszenia lub aukcje nie są dostępne dla Użytkowników.


Aukcje


Składając aukcje, sprzedawca może zorganizować prywatną aukcję, w której kupujący musi skontaktować się z autorem aukcji w celu potwierdzenia udziału kupującego w aukcji.

Autor aukcji określa warunki, na które musi się zgodzić każdy uczestnik aukcji.


Składając ofertę na aukcji, uczestnik aukcji potwierdza, że ​​chce kupić przedmiot i kupi go, jeśli wygra aukcję.


W przypadku wielokrotnego otrzymywania skarg, że kupujący składa oferty na przedmiot, ale go nie kupuje, profil Kupującego może zostać zablokowany na czas określony lub na czas nieokreślony, a adres IP, z którego profil jest zarejestrowany, może zostać zablokowany.